levant.tv

The Postman (1997) คนแผ่นดินวินาศ

ดูหนัง The Postman (1997) คนแผ่นดินวินาศ - levant.tv

เรื่องย่อ

ในปีประวัติศาสตร์ของปี 1998 เหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่ได้ระบุที่รู้จักกันเพียงว่า “Doomwar” – ซึ่งเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของสังคมและสงครามนิวเคล ียร์ – ลบเกือบทุกเทคโนโลยีการส่งทวีปกลับไปยุคมืด ในโลกใหม่นี้ในกระเป๋าของผู้รอดชีวิตในพื้นที่ชนบทมา กขึ้นได้เกิดการตั้ง ถิ่นฐานเล็ก ๆ และหมู่บ้านที่จะรักษารูปร่างหน้าตาของอารยธรรมบางขณ ะที่คนอื่นได้เข้าร่วม กลุ่มติดอาวุธและขุนศึกที่เหยื่อผู้รอดชีวิต ไม่มียานพาหนะทางทำงานเป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่หายไป, ม้าเป็นมาตรฐานสำหรับการเดินทางและธนาณัติได้เปลี่ยน สกุลเงิน นึกถึง

IMDb rating 6.1/10
🔊 Thai HD