levant.tv

The Hills Have Eyes 2 (2007) โชคดีที่ตายก่อน 2

ดูหนัง The Hills Have Eyes 2 (2007) โชคดีที่ตายก่อน 2 - levant.tv

เรื่องย่อ

นักศึกษาฝึกงานวิชาความมั่นคงของประเทศกลุ่มหนึ่งพบว่าตนเองต้องตกอยู่ท่ามกลางถิ่นของมนุษย์ผ่าเหล่าที่นิยมบริโภคเนื้อมนุษย์เป็นอาหารในวันสุดท้ายของการฝึกกลางทะเลทรายอันเวิ้งว้าง

IMDb rating 5.1/10
🔊 Thai HD