levant.tv

The Debt (2010) ล้างหนี้ แผนจารชนลวงโลก

ดูหนัง The Debt (2010) ล้างหนี้ แผนจารชนลวงโลก - levant.tv

เรื่องย่อ

เรื่องราวของปี 1965 ที่มีนักสืบอิสลาเอล 3 คน ได้ถูกส่งไปซุ่มสังหารนาซี และเรื่องราวก็ได้ล่วงผ่านไปเป็นเวลา 30 ปีหลังจากนั้น ก็มีนาซีพวกนั้นโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในยูเครน ทำให้เหล่านักสืบ 3 คนนี้ต้องออกมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง เพื่อที่จะได้ชำระสะสางเรื่องราวที่ค้างไว้ในอดีต 30 ปีที่ผ่านมา เรท R

IMDb rating 6.8/10
🔊 Thai HD