levant.tv

Minuscule The Valley Of The Lost Ants (2014)

ดูหนัง Minuscule The Valley Of The Lost Ants (2014) - levant.tv

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ
บนผืนเสื่อใต้ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ในป่าที่เงียบสงบ หลังจากหนุ่มนอนพักผ่อน จู่ๆ สาวเจ้าเริ่มเจ็บท้องคลอดเต็มที ทั้งสองจึงรีบขึ้นรถจากไป ทิ้งสัมภาระปิกนิกเอาไว้บางส่วน และหนึ่งในนั้น…ก้อนน้ำตาลทรายบรรจุเต็มกล่องเหล็กลายหมากรุกขาว-แดง และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด

IMDb rating 7.1/10
🔊 Soundtrack(E) HD