levant.tv

Legendary Amazon (2011) ศึกทะลุฟ้า ตระกูลหยาง

ดูหนัง Legendary Amazon (2011) ศึกทะลุฟ้า ตระกูลหยาง - levant.tv

เรื่องย่อ

ตำนานขุนศึกตระกูลหยาง และเรื่องราวของวีรสตรี มู่กุ้ยอิง (เซซีเลีย เจิ้ง) ภรรยาของ หยางจงเป่า (ริชชี่ เริ่น) ที่ทนเห็นสามี และผู้ชายตระกูลหยาง ต่อสู้ในสงครามที่ไม่เห็นทางชนะ จนเธอตัดสินใจเป็นแม่ทัพหญิง นำกลุ่มสตรีผู้กล้าแห่งตระกูลหยาง เพื่อสืบทอดปณิธานของบรรพชน และออกสู่สนามรบเพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกราชแห่งราชวงศ์ซ่ง 107 นาที

IMDb rating 4.4/10
🔊 Thai HD