levant.tv

I Spit on Your Grave Vengeance is Mine (2015) เดนนรก ต้องตาย 3

เรื่องย่อ

เรื่องราวเล่าโดย แองเจล่า เธอต้องการที่จะสร้างชีวิตใหม่ เลยย้ายมาอยู่เมืองใหม่ เปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ชีวิตเธอก็เหมือนจมอยู่ในฝันร้ายตลอดเวลาเธอยังเห็นแต่ภาพที่เธอถูกข่มขืนและทำร้ายร่างกาย เธอเลยตัดสินใจเข้ากลุ่มบำบัดทุกคนในกลุ่มเคยถูกกระทำแบบแองเจล่า เลยมาเล่าประสบการณ์ที่พบเจอกันมาเพื่อให้สบายใจขึ้น จนเธอได้เจอกับเพื่อนใหม่อย่างมาร์ล่า (Jennifer Landon) และใช้เวลาไม่นานพวกเธอก็เข้ากันได้ดี แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องกับมาร์ล่า ความเจ็บปวดที่ได้รับทำให้เธอต้องกลับมาล่าล้างแค้นให้เพื่อนของเธออีกครั้ง.

IMDb rating 5.2/10
🔊 Thai HD