levant.tv

Atlantic Rim (2013) อสูรเหล็กล้างพันธ์มนุษย์

เรื่องย่อ

เมื่อเหล่าสัตว์ประหลาดยักษ์จากแอตแลนติคเข้าโจมตีชายฝั่ง ถึงเวลาของกองทัพหุ่นยนต์ลับใต้ดินของสหรัฐฯ ต้องออกมาปกป้องโลกและมวลมนุษยชาติให้รอดพ้นจากหายนะครั้งนี้

IMDb rating 1.6/10
🔊 Thai HD