levant.tv

Boo! (2018)

เรื่องย่อ

ครอบครัวชานเมืองที่ถูกฉีกขาดปฏิเสธที่จะฟังคำเตือนของการเล่นตลกที่ไร้เดียงสาที่ทิ้งไว้ซึ่งทำให้เกิดพลังเหนือธรรมชาติที่ไม่รู้จักที่จะทำลายความเสียหาย

IMDb rating 3.6/10
🔊 Thai HD