levant.tv

Blood Red Sky (2021) ฟ้าสีเลือด

ดูหนัง Blood Red Sky (2021) ฟ้าสีเลือด - levant.tv

เรื่องย่อ

เมื่อกลุ่มก่อการร้ายวางแผนจี้เครื่องบินเที่ยวดึกเที่ยวหนึ่ง แต่บังเอิญบนเครื่องบินมีแวมไพร์เดินทางมาด้วย การเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ก่อการร้ายและแวมไพร์ที่ต้องการเพียงปกป้องลูกจึงเริ่มขึ้น

IMDb rating 6.1/10
🔊 Thai HD